Přeskočit na obsah

Přidání nové písně

Obsah:

 1. Název
 2. Autor
 3. Verze/CCLI#
 4. Text písně 4.1 Označení sloky
  4.2 Označení refrénu
  4.3 Označení přechodu
  4.4 Repetice
  4.5 Mezery
  4.6 Vložení prázdného řádku v oddílu
  4.7 Zalomení řádku
  4.8 Uložení
 5. Závěr

1. Název

Zda napíšete název písně včetně interpunkce. Maximálně 40 znaků včetně mezer.

Pokud píseň nemá název, tak uveďte text, kterým píseň začíná.

Pokud je píseň známa i pod jiným názvem, tak uveďte originální název a do závorky pak druhý název.

2. Autor

Pokud jej znáte, tak jej prosím uveďte. Zaslouží si to ;-)

3. Verze/CCLI#

Toto pole používáme pro označení verze písně. Jedná se o datum poslední úpravy písně. Bez mezer.

Pokud tedy někdy v budoucnu píseň upravujete, tak jej pak změňte.

Zapisujeme ve formátu: dd.mm.rr

Příklad: 02.05.09

4. Text písně

Píseň tvoří sloky, refrén, případně přechod.

Jednotlivé části označujeme písmenem v hranatých závorkách, které je na samostatném řádku.

4.1 Označení sloky

[V1]
Písmeno „V“ označuje, že se jedná o sloku, číslo pak číslo sloky. I když je jen jedna sloka!

[V1a]
Pokud je třeba sloku rozdělit, protože je dlouhá a chceme ji mít na 2 snímcích, tak částem dáme stejné číslo, ale přidáme ještě písmeno.

Také je tím naznačeno, že mezi nimi nebude nikdy refrén.

4.2 Označení refrénu

[C]
Písmeno „C“ označuje refrén. Pokud máme více refrénů, přidáme za něj číslo. Jinak je bez čísla.

Text bude také při prezentaci napsán kurzivou.

4.3 Označení přechodu

[B]
Písmeno „B“ označuje přechod. Většinou se jedná např. o závěrečnou část písně, která se zpívá jen na konci či mezipřechod mezi 2 částmi písně. Užití je poměrně volné.

4.4 Repetice

Pokud se opakuje část či celá sloka vícekrát, tak použijeme znak repetice, případně následovaný číslem, určujícím počet opakování.

Využíváme znaky „[:“ a „:]“

Za a před dvojtečkou je mezera. A před konečnou dvojtečkou není nikdy tečka. Vykřičník, čárka či otazník nevadí. Před počtem opakování pak je mezera.

„Krát“ zapisujeme písmenem „x“

Příklad: [: Je psáno, mám Tě rád :] 2x

4.5 Mezery

Mezi každým oddílem písně (sloka, refrén, přechod) je jeden volný řádek.

4.6 Vložení prázdného řádku v oddílu

Pokud chcete např. v půlce sloky prázdný řádek, pak na požadovaný prázdný řádek vložte „svislítko“

Příklad:
[V1] Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichni lidé,
|
chvalte Hospodina všichni národové

4.7 Zalomení řádku

Řádky se zalamují buď podle toho, jak je zalomíte při editaci pomocí Enteru nebo automaticky, nebo pokud do věty vložíte „svislítko“ (znak „|“)

4.8 Uložení

Píseň se uloží do složky, kterou máte právě otevřenou vlevo.

Pokud ale používáte Windows Vista a vyšší a nespustili jste OpenSong jako administrátor (je popsáno na webu v sekci návody), tak bude sice uložena také tam, ale na disku ji pak hledejte tady:
„c:\Users\<vaše_jméno>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\OpenSong\OpenSong Data\Songs\“

5. Závěr

Závěrem dodám, že je třeba si píseň prohlédnou v náhledu, protože ne vždy to vyjde, jak očekáváte. Pokud má například sloka hodně slov, OpenSong automaticky zmenší písmo, aby se vše vešlo na obrazovku.

Nahoru ↑